Cabecera

Alumni

ABEL BALAGUER
Direcció de Fotografía

ALEX ESCUDERO
Direcció, Edició, Guió

DAVID PALLARÈS
Direcció, Edició, Color

GISELLE RUIZ
Direcció, Guió, Edició

JOEL MUÑOZ
Direcció

JORDINA ROS
Direcció

JOSÉ GIL
Direcció

LAURA GARCIA
Edició i Muntatge

MIREIA GONZÁLEZ
Edició i Muntatge

PEDRO MARCHÁN
Guió, Direcció, Storyboard

ROGER BESSÓ
Direcció, Edició