Cabecera

Alumni


JORDINA ROS
Direcció

Filmografia destacada

Actriu, artista performista i directora de teatre i cinema. Formada a l'institut de Teatre de Barcelona. El seu Treball polifacètic encén Diferents vessants, des de la dramatúrgia a la docent. Su obra expressa una clara visió crítica, social i cultural, Treballant en un mapa de transversalitats basada en la creativitat sensorial.


BASURAS
Jordina Ros
2018

Tornar