Cabecera
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Màsters propis

Creació i Direcció Cinematogràfica

01/10/2018 | 8 mesos (400 hores teòrico-practiques més el rodatge de 1 curtmetratge per alumne (màxim 12 curts).

Guió de Ficció per a Cinema i Televisió (Any 2)

02/10/2018 | 190 hores